Dane osobowe - IOD
Szanowni Państwo,
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kresowa 258,
66-620 GUBIN

68 359 73 33

fax. 68 455 80 70

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Beata POBIEDZIŃSKA, z którym możliwy jest kontakt:

  • pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem "INSPEKTOR OCHRONY DANYCH",
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@wsplspzoz-gubin.pl
  • telefonicznie: 68 455 80 75