Do pobrania
Nasze pliki do pobrania:

Nazwa pliku Typ pliku
Cennik usług medycznych w WSPL SP ZOZ w Gubinie .xls
Lista leków zażywanych przez pacjentów 65+ .pdf
Wniosek o udostępnienie zapisu rozmowy telefonicznej .pdf