Zamówienia i oferty
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gubinie poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania:

„Przygotowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych” polegające na:
• przygotowaniu i utwardzeniu miejsca postojowego godnie z przepisami
• oznaczeniu poziomym (materiał z zasobów Zamawiającego)
• przeniesieniu i posadowieniu oznakowania pionowego (w zasobach Zamawiającego)

Oferty należy przesłać na adres mail: major53@op.pl lub na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji udziela: Kierownik Działu Administracyjo – Technicznego
p. Eugeniusz BŁAUCIAK
tel. 502 908 609


Girl in a jacket