Zamówienia i oferty
08 kwietnia 2024
ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa i montaż sprzętu medycznego – Unit Stomatologiczny
Dotyczy przedstawienia oferty na dostawę i montaż sprzętu medycznego – Unit Stomatologiczny dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w 66-620 Gubinie, ul. Kresowa 258.Czytaj dalej
31 sierpnia 2022
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 05.10.2023 r. do godz. 13:00 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Gubinie ul. Kresowa 258.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w Administracji pok. nr 108 (I piętro) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Gubinie ul. Kresowa 258, w terminie od 02.10.2023 r. do 04.10.2023 r. do godz. 13:30
Czytaj dalej