Polityka prywatności
Szanowni Państwo,
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gubinie

ul. Kresowa 258, 66-620 Gubin

68 455 80 69


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt:

  • pisemnie na adres siedziby Administratora,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@wsplspzoz-gubin.pl