O nas
31 grudnia 1998 na podstawie Zarządzenia Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zakończono proces formowania Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gubinie. Od 1 stycznia 1999 na mocy przemian w służbie zdrowia przychodnia została samodzielnym publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej świadczącym usługi dla wszystkich obywateli, którego organem założycielskim i nadzorczym pozostało Ministerstwo Obrony Narodowej.

W roku 2012 Minister Obrony Narodowej nadał statut Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gubinie. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Przychodni oraz nadzór nad jej działalnością wykonuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wsparcia Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego. Celem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

Tradycja lecznictwa wojskowego w Gubinie sięga lat 60 XX wieku, kiedy został sformowany 56 Batalion Medyczny wchodzący w struktury 5 Saskiej Dywizji Pancernej. Na początku lat 80. XX wieku pododdział przeformowany został w 56 Batalion Medyczny Szpital Wojskowy, a na początku lat 90. w 5 Batalion Medyczny Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską 31 grudnia 1998 jednostka została rozformowana w jej miejsce powstała obecna przychodnia lekarska.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną, z siedzibą w Gubinie.

Placówka świadczy wysokospecjalistyczne usługi medyczne wszystkim ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz realizuje inne świadczenia w zakresie ochrony zdrowia.

W przychodni działają:

Poradnia POZ dla dorosłych i dzieci

Poradnie specjalistyczne:
- otolaryngologiczna
- neurologiczna,
- chirurgii urazowo - ortopedycznej
- okulistyczna + tonometria bezkontaktowa (badanie pola widzenia),
- laryngologiczna + audiometria
- ginekologiczno-położnicza + USG ginekologiczne,
- stomatologiczna

Pracownia EKG

Pracownia USG

Pracownia radiologii, radiologia stomatologiczna

Punkt pobrań materiałów do badańPonadto Przychodnia wykonuje:

Badania pracowników ochrony fizycznej i mienia