Informacja
16 września 2022
Zmiana Organizacji Ruchu
Szanowni Pacjenci,

mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo informujemy o nowych zasadach korzytania z drogi wewnętrznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ:

• Teren WSPL SP ZOZ to strefa ruchu czyli obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym (tak jak na drogach publicznych)
• Na terenie przychodni obowiązuje ogólne ograniczenie prędkości do 20 km/h
• Obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju na drodze wewnętrznej
• Parkowanie pojazdów tylko w miejscach do tego wyznaczonych.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gubinie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym zasad bezpiecznego poruszania się oraz prawa o ruchu drogowym.Powrót