Zamówienia i oferty

Standard Ochrony Małoletnich

Dyrekcja WSPL SP ZOZ w Gubinie pragnie poinformować, że wprowadziła w życie procedury ochrony dzieci przez krzywdzeniem.
Celem stosowania procedury jest zapewnienie poszanowania zasady równego traktowania małoletnich w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, zasady kierowania się w działaniach najlepszym interesem małoletnich, w tym zasady wsłuchiwania się i uwzględniania opinii małoletniego.
Dokumenty do pobrania
Standard ochrony małoletnich - SOM
SOM – Procedura uproszczonaPowrót