Informacja
15 grudnia 2023
Środki bezpieczeństwa
Szanowni Pacjenci

W związku z wprowadzeniem w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Gubinie technicznych środków bezpieczeństwa oraz w trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług informujemy o wprowadzeniu rejestrowaniu rozmów telefonicznych w systemie telefonii IP z zakresu rejestracji do naszej przychodni. Przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej zostaną Państwo poinformowani o nagrywaniu rozmów. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie, które umieszczone zostały w https://www.wspl-gubin.zgora.pl/dane-osobowe.html


Mając na uwadze szczególny charakter danych przetwarzanych w systemie telefonii IP oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gubinie zastosowała adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. Jednocześnie wprowadzamy system kolejkowy. W przypadku zajętości naszych linii telefonicznych, każdy z Państwa dzwoniąc do rejestracji zostanie poinformowany o kolejce oczekujących rozmów.