Informacja
19 maj 2022
Badanie Opinii Pacjentów
Pragnąc poprawić jakość i poziom świadczonych usług medycznych, uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwej według Państwa odpowiedzi w anonimowej ankiecie opinii Pacjenta.

Wypełnioną ANKIETĘ prosimy wrzucić do Skrzynki „Ankieta satysfakcji pacjenta”, która znajduje się przy okienku Rejestracji.


Bloki tematyczne ujęte do pomiaru satysfakcji Pacjenta:
• Ocena działalności rejestracji
• Dostępność do opieki i świadczeń zdrowotnych oraz warunków oczekiwania na świadczenia
• Oczekiwania na planowaną wizytę do lekarza
• Ocena przebiegu wizyty u lekarza i pielęgniarki
• Częstotliwość korzystania z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej
• Ocena satysfakcji Pacjenta

Dziękujemy za udział w naszym badaniu


UWAGA!!
Formularz jest udostępniony do wydrukowania. Nie można go wypełnić na stronie internetowej i odesłać w systemie informatycznym, ponieważ jest nieaktywny.

Badanie satysfakcji Pacjenta:
Ankieta satysfakcji pacjenta korzystającego z Podstawowej
Opieki Zdrowotnej (POZ) (do pobrania)


Powrót