Informacja
21 listopada 2023
Próbna ewakuacja
20 listopada br. w trosce o bezpieczeństwo zarówno naszych pacjentów, jak i personelu naszej przychodni przeprowadzony został drugi próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją pracowników oraz pacjentów z budynku przychodni przy współpracy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie pod dowództwem mł. Kapitana Marcina MURAWY. W założeniu ćwiczeń była nie tylko ewakuacja personelu i pacjentów z zagrożonego budynku, ale również poszukiwania przez strażaków osoby, która pozostała w budynku.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim pracownikom, a także innym osobom przebywającym w naszej przychodni jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po ogłoszeniu alarmu pracownicy oraz pacjenci opuścili budynek przychodni. Strażacy sprawdzili budynek, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji oraz odnaleźli i wynieśli z budynku osobę poszkodowaną (w ćwiczeniach był manekin straży pożarnej) Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wszyscy pracownicy zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.

Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

Galeria: