Informacja
15 sierpnia 2023
Otwieramy Poradnię geriatryczną !!!
Szanowni Pacjenci,
Osoby starsze potrzebują szczególnej opieki i często specjalistycznej diagnozy w wielu przypadłościach naraz. Właśnie z myślą o seniorach i ich potrzebach w WSPL SP ZOZ rozpoczyna działalność Poradnia Geriatryczna dla osób powyżej 65 roku życia.

Na czym polega opieka geriatryczna?
Geriatria to dziedzina medycyny, zajmująca się opieką nad osobami starszymi i ich leczeniem. Charakteryzuje się kompleksowym podejściem do zdrowia seniora i możliwością rozwiązywania skomplikowanych problemów medycznych, wykraczających poza jedną gałąź medycyny.

Czym zajmuje się poradnia geriatryczna?
Celem działania Poradni Geriatrycznej jest kompleksowe podejście do pacjentów w wieku podeszłym, obarczonych chorobami przewlekłymi, wymagających wielokierunkowych działań: lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, socjalnych. Poradnia Geriatryczna świadczy usługi z zakresu:
kompleksowej oceny geriatrycznej – ocena sprawności funkcjonalnej, stopnia odżywiania, stanu psychicznego (zaburzenia poznawcze, depresja), stanu odżywienia, ryzyka upadków, odleżyn;
diagnostyki i leczenia problemów często występujących w wieku podeszłym (m.in. nietrzymanie moczu, zaparcia, zaburzenia równowagi i upadki, otępienie, depresja, zaburzenia zachowania);
ustalania priorytetów leczenia i planowanie dalszego postępowania i opieki nad pacjentem;
diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych;
racjonalizacji i koordynacji farmakoterapii z uwzględnieniem profilu bezpieczeństwa leków w wieku starszym i zapobiegania polifarmakoterapii;
oceny potrzeb rehabilitacji oraz konsultacji u innych specjalistów;
promocji zdrowia i pomyślnego starzenia się.

Kiedy powinno się udać do geriatry?
Kiedy udać się do geriatry? Seniorzy cierpią przynajmniej na 2–3 dolegliwości jednocześnie. Są to zazwyczaj choroby układu sercowo-naczyniowego, zwyrodnienia stawów, osteoporoza, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Schorowani starsi ludzie zasięgają porad u wielu lekarzy różnych specjalności.

Jak dostać się do poradni geriatrycznej?
Chcąc dostać się do poradni geriatrycznej, trzeba mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w ramach NFZ). Może to być lekarz POZ, ale też każdy lekarz specjalista. Skierowanie do poradni geriatrycznej może być również dołączone do wypisu z oddziału szpitalnego. Rejestracja do poradni odbywa się na podstawie otrzymanego skierowania (przy wizycie pierwszorazowej). Pacjent zobowiązany jest do podania numeru PESEL oraz kodu e-skierowania. Rejestracja odbywa na ogólnych zasadach rejestracji do naszej przychodni.

Co zabrać na pierwszą wizytę do poradni geriatrycznej?
Przed przyjściem do poradni chory oraz jego opiekun powinni zabrać ze sobą:
wykaz WSZYSTKICH leków przyjmowanych przez pacjenta (także tych kupowanych bez recepty, witamin, ziół) lub oryginalne opakowania
dawkowanie stosowanych leków (pomocniczo można skorzystać z druku listy leków stosowanych – wzór do pobrania poniżej)
posiadaną dokumentację medyczną w tym wypisy szpitalne i wyniki badań,
drobne przedmioty ortopedyczne stosowane w domu, takie jak okulary do czytania czy aparaty słuchowe, laski, kule.

Lista leków zażywanych przez pacjenta (do pobrania)Powrót