Informacja
15 czerwca 2023
Certyfikat Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Certyfikat Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Z radością informujemy, że dzięki dużemu zaangażowaniu całego personelu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni lekarskiej SP ZOZ w Gubinie uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Ten wyjątkowy sukces stanowi dowód na to, że obrany kierunek rozwoju naszej przychodni poprzez dążenie do wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, na stałe jest związany z każdym dniem naszej pracy.

Akredytacja jest to forma wnikliwej oceny przychodni przeprowadzona przez Ministra Zdrowia za pośrednictwem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wizytatorzy badali spełnienie 122 akredytacyjnych standardów w 8 działach. To bardzo trudne zadanie.

Akredytacja określa standardy niezbędne dla osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych, kwalifikacji personelu, wyposażenia przychodni, przestrzegania norm prawnych, praw pacjenta, jakości dokumentacji medycznej i wielu innych czynników składających się na jakość w opiece zdrowotnej.

Obecnie jesteśmy jedyną w województwie lubuskim przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która uzyskała akredytację Ministerstwa Zdrowia.

Powrót