Informacja
10 maj 2023
Dzień pielęgniarek
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek składamy wyrazy najwyższego uznania dla Waszej odpowiedzialnej, trudnej i pełnej oddania codziennej pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Dzięki Waszemu poświęceniu i życzliwości często uczucie bezradności towarzyszące chorym i ich najbliższym zmienia się w nadzieję.
Życzymy wiele satysfakcji oraz zadowolenia zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.

Dyrekcja
WSPL SP ZOZ w Gubinie

Powrót