Informacja
04 kwietnia 2023
Życzenia świąteczne
Szanowni Pacjenci

Niech święta Wielkanocne przyniosą zdrowie, spokój i pomyślność.
Niech każdego dnia towarzyszy optymizm, siły witalne, radość oraz nadzieja na dobrą przyszłość.

Dyrekcja i pracownicy
WSPL SP ZOZ w Gubinie

Powrót