Zamówienia publiczne:

Kierownik Działu Administracyjno Technicznego:
mgr Eugeniusz Błauciak

Od poniedziałku do piątku
Godz.: 07:30 - 15:05

tel. 68 455 68 85
fax  68 455  80  70
kom. 502 908 609
email: major53@op.pl

Ogłoszenie Konkurs Ofert - POZ z dnia 07-05-2020 r.


Załączniki: KONKURS OFERT - POZ.docx

Ogłoszenie Konkurs Ofert - Ortopedia z dnia 15-04-2020 r.


Załączniki: KONKURS OFERT - ORTOPEDIA.docx

Ogłoszenie Konkurs Ofert - Ortopedia z dnia 19-03-2019 r.


Załączniki: OGŁOSZENIE OFERT - ORTOPEDIA.docx

Ogłoszenie nr 500294354-N-2018 z dnia 08-12-2018 r.
O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Załączniki: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 07-12-2018 r.


Załączniki: Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 655661-N-2018 z dnia 2018-11-30 r
O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Załączniki: SIWZ GUBIN_aktualny.doc Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy_gotowy.doc Załącznik nr 2 - Oswiadczenie dot. przesłanek wykluczenia_gotowy.doc Załącznik nr 3 - Oswiadczenie dot.spełnienia warunków udziału_gotowy.doc Załącznik nr 4 - Oswiadczenie konsorcjum_gotowy.doc Załącznik nr 5 - Oświadczenie_gotowy.doc Załącznik nr 6 -Oświadczenie_gotowe(1).doc Załącznik nr 7 - Umowa projekt_gotowy.doc Załącznik nr 8 - Zestawienie parametrów granicznych_gotowy..doc Zał. nr 8 - Zestawienie parametrów OCT.doc PodgladOpublikowanego.pdf OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


Załączniki: Protokół z otwarcia ofert

29.06.2018 przetarg nieograniczony na "Zakup, dostawę i montaż aparatu USG"


Załączniki: Ogłoszenie nr 580978.docx SIWZ GUBIN.doc Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy.doc Załącznik nr 2 - Oswiadczenie dot. przesłanek wukluczenia.doc Załącznik nr 3 - Oswiadczenie dot.spełnienia warunków udziału.doc Załącznik nr 4 - Oswiadczenie konsorcjum.docx Załącznik nr 5 - Oswiadczenie o grupie kapitałowej.doc Załącznik nr 6 -Oświadczenie.docx Załącznik nr 7 - Umowa projekt.doc Załącznik nr 8 - Zestawienie parametrów granicznych.doc

07.04.2016 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Załączniki: 2016-OJS068-118466-pl.pdf

17.03.2016 odpowiedzi


Załączniki: Odpowiedzi na pytania PN RTG.docx

01.03.2016 odpowiedzi


Załączniki: 2016-OJS042-068897-pl.pdf Odpowiedzi zbiorcze.docx SIWZ GUBIN zmodyfikowana (3).doc Załącznik nr 8 - Zestawienie parametrów granicznych po modyfikacji.doc

24.02.2016 Sprostowanie do ogłoszenia - tekst sprostowania


Załączniki: Sprostowanie do ogłoszenia.pdf Modyfikacja.doc SIWZ GUBIN zmodyfikowana.doc Załącznik nr 1 - Oferta przetargowa bez zmian.doc Załącznik nr 2 - Oswiadczenie art. 24 ust. 1 bez zmian.doc Załącznik nr 3 - Oswiadczenie art. 22 ust. 1 bez zmian.doc Załącznik nr 4 - Oswiadczenie konsurcium bez zmian.doc Załącznik nr 5 - Oswiadczenie o grupie kapitałowej bez zmian.doc Załącznik nr 6 -Oświadczenie bez zmian.doc Załącznik nr 7 - Umowa projekt po modyfikacji.doc Załącznik nr 8 - Zestawienie parametrów granicznych po modyfikacji.doc

31.01.2016 Przetarg - szczegóły
Załączniki przetargu.