Znak sprawy WSPL ZP/1/PN/2018

9 lipiec 2018Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kresowa 258,

66-620 GubinDotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę aparatu USGKwota jaką zamierza przeznaczyć się na realizację zamawiania: 200,00 zł


Zbiorcze zestawienie ofert


Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja

125

MIRO sp.z.o.o.

ul. Mińska 25B lok.U1

03-808 Warszawa

195 000,00 zł

2 lata