DYREKTOR Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Gubinie ul. Kresowa 258

ogłasza

Konkurs Ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie :

  1. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA :

chirurgii urazowej i ortopedii

  1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

a/ internistyczna / medycyna rodzinna

b/ pediatryczna

i zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „ Konkurs ofert” do dnia 30.07.2018 r. do godz. 10:00 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Gubinie ul. Kresowa 258.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 30.07.2018 r. o godz. 12:00 w

pok. nr 113 (I piętro) przy ul. Kresowa 258 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Gubinie.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w Administracji pok. nr 113 ( I piętro) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Gubinie ul. Kresowa 258, w terminie od 16.07.2018 r. do 30.07.2018 r.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta : AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA od 01.08.2018r. - na okres zawarcia umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim – Narodowego Funduszu Zdrowia; PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA od 01.08.2018 na okres zawarcia umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim – Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoba do kontaktów - mgr Eugeniusz Błauciak tel. 68 455-68-85 , tel. kom. 502 908 609 w godz. 8.00 – 15.00 pn.- pt.